DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
Andreas Christian Dwi Adnanto, S.Pd
NIK
1071913
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Wonogiri
Tanggal Lahir
28 November 1994
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Bambang Permadi, S.Pd
NIK
1079705
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Gunung Kidul
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Christina Widi Pratiwi
NIK
1071812
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Sleman
Tanggal Lahir
07 September 1988
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Desi Dwi Puspasari, S.Psi
NIK
1070005
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kudus
Tanggal Lahir
28 Desember 1974
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Diana
NIK
1050401
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
22 September 1981
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Edi Saputra
NIK
1070406
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09 Juli 1975
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Gisela Kusria
NIK
1111205
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Belinyu
Tanggal Lahir
07 Mei 1987
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Hartanto
NIK
1071706
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Sleman
Tanggal Lahir
19 September 1985
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Helarius Ngadiyana
NIK
1070408
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Kulon Progo
Tanggal Lahir
20 Oktober 1968
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Heribertus Asung Pambagyo
NIK
2089610
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
30 Maret 1976
Jenis GTK
Tenaga Administrasi Sekolah
Nama Lengkap
Hesty Setiyowati
NIK
1070409
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Klaten
Tanggal Lahir
12 November 1979
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Ign Setyadi Purnomo
NIK
2070007
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
12 Mei 1973
Jenis GTK
Pustakawan
Nama Lengkap
Johana Ratna Jaya H.
NIK
1030504
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09 April 1968
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Luciana Wulandari
NIK
1011802
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
05 Januari 1995
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Maria Ernawati
NIK
1071404
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
14 Mei 1984
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Maria Goreti Suratmi
NIK
1079802
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Sleman
Tanggal Lahir
19 Februari 1974
Jenis GTK
Lainnya
Nama Lengkap
Martha Ernawati
NIK
3322086302890003
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kab. Semarang
Tanggal Lahir
23 Februari 1989
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Nuning Suprapti
NIK
1111207
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Sleman
Tanggal Lahir
20 Maret 1989
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Paulina Prihatinah
NIK
1079305
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Sleman
Tanggal Lahir
23 November 1965
Jenis GTK
Guru Kelas
Nama Lengkap
Paulus Tarna
NIK
1070410
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Bantul
Tanggal Lahir
12 Desember 1981
Jenis GTK
Guru Kelas