• SD KATOLIK RICCI I
  • Respect Integrity Caring Citizenship Initiative
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
Andreas Christian Dwi Adnanto, S.Pd
NIK
1071913
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Aris Ardiyanto
NIK
1071906
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Bambang Permadi, S.Pd
NIK
1079705
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Belly Oktavia Simamora
NIK
1071406
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Christina Widi Pratiwi
NIK
1071812
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Desi Dwi Puspasari, S.Psi
NIK
1070005
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Diana
NIK
1050401
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Edi Saputra
NIK
1070406
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Gisela Kusria
NIK
1111205
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Hartanto
NIK
1071706
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Helarius Ngadiyana
NIK
1070408
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Heribertus Asung Pambagyo
NIK
2089610
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Herman Yosep
NIK
2111530
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Hesty Setiyowati
NIK
1070409
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Ign Setyadi Purnomo
NIK
2070007
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Johana Ratna Jaya H.
NIK
1030504
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Liduina Apri Astuti
NIK
1079102
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Lita Lituina
NIK
1070203
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Luciana Wulandari
NIK
1011802
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Nama Lengkap
Marcus Suprijadi
NIK
1059905
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK